Work inside, think outside

Allt som går att göra på distans kommer att göras på distans. Detta förändrar det mesta.

Vi tror inte att människor kommer att pendla varje dag till kontoret även om kontoren kommer att kvarstå. Åk inte till kontoret, kontoret kommer till dig.

Styrkan med det lokala kontoret som du hyr efter behov är att du får möjlighet till sociala kontakter, nätverka med andra människor med andra kompetenser och synsätt. Det lokala får en chans att möte det nationella, landsbyggdsutveckling på riktigt.

Vill du dela med dig av dina kompetenser till andra inom Work-Box så kan du uppdatera din profil som kund, du kommer också att kunna söka efter kompetenser inom nätverket. Vi är övertygade om att personer och företag utvecklas genom det personliga mötet.Arbeta på inspirerande platser med inspirerande människor på hela Gotland i våra kontorshotell.


För att framtidens kontor skall vara attraktiva tror vi att ljuset, design, teknik och placering av kontoret blir avgörande. Du som kund skall vilja gå till kontoret för att det är en bättre miljö och mer inspirerande än dina andra val.

Vi hoppas att mötet mellan olika människor inte bara ger inspiration utan även nya affärsidéer och kanske till och med nya företag.

Kontorens storlek är på ungefär 100 kvadratmeter, detta för att det skall kännas mer personligt. En chans att lära känna dom som är där och bygga en kultur just på ditt kontor. När man jobbar i en Work-Box skall man ha energi och känna att man har arbetskamrater även om man inte jobbar tillsammans. Man skall känna att det finns kompetenta och inspirerande människor att diskutera vid fikabordet med.

Alla Work-Box:ar kan koppla upp sig på fredagar och digitalt ha ett lunchseminarium. Dela erfarenheter, bjud in någon som föreläser om aktuella frågor och dela med alla inom nätverket. Ni som kunderna skall själva kunna skapa mervärden enkelt för varandra med enkel teknik och ett stort nätverk tillsammans.

Konferensrum för alla typer av möten.

Som medlem har du tillgång till ett modernt och ljust konferensrum. Här kan du koppla upp dig trådlöst för videomöten eller bara ha ett traditionellt möte med kunder, leverantörer, vägföreningen eller kanske bara med andra personer i nätverket. Som medlem kan du boka konferensrum i alla Work-Box som finns runt om på ön.


Nu har vi öppnat Work Box i underbara Ljugarn.

Nu har vi öppnat portarna till kontorshotellet i Ljugarn. Som medlem kan du sitta där eller i Visby, bara att boka där du vill sitta. Vi kommer under året att öppna fler Work Box runt om på Gotland. Varmt välkommen till Ljugarn och Visby.

Work inside, think outside

Facebook